Mga hamon ng pagbabago ng klima sa Timog-Silangang Asya.

Flooded city in South-East Asia.

Ang pagbabago ng klima ay isa sa mga pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mundo ngayon, at ang Timog Silangang Asya ay walang pagbubukod. Ang rehiyon ay tahanan ng mahigit 650 milyong tao at ilan sa mga pinaka-biodiverse na ecosystem sa mundo. Gayunpaman, inilalagay ng pagbabago ng klima sa panganib ang mga ecosystem na ito at […]

Kakapusan ng tubig sa Pilipinas

Water Contamination & Remediation South-East Asia - Asean-Water

Ang kakulangan sa tubig ay isang lumalagong problema sa Timog-silangang Asya, at ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-mahina na bansa sa rehiyon. Nararanasan na ng bansa ang epekto ng climate change, tulad ng mas madalas at matinding tagtuyot, na nagpapahirap sa pag-access ng ligtas at malinis na tubig. Napag-alaman sa pag-aaral ng Asian Development […]