Giới Thiệu

KHOA HỌC PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI

Tìm nguồn cung ứng nước sạch, bảo tồn và quản lý nước thải đòi hỏi các nguyên tắc cơ bản của khoa học. Asean-Water dẫn đầu các nỗ lực khoa học và phát triển này, tạo nên các cộng đồng bảo vệ quyền vốn có của mình đối với nguồn cung cấp nước an toàn và đáng tin cậy.

Asean-Water được thành lập bởi Colin Ferrari và chuyên bảo vệ nguồn nước ở Đông Nam Á.

 

NỀN TẢNG

Asean-Water được thành lập với sứ mệnh cung cấp các giải pháp sáng tạo và hiệu quả để xử lý và khắc phục ô nhiễm nước ở Đông Nam Á.
 

Mặc dù dồi dào nhưng tài nguyên nước trong khu vực đang bị đe dọa bởi các đập và hồ chứa không phù hợp với quy mô, hệ thống quản lý nước thải kém và các cơ quan khoa học và công nghệ thiếu kinh phí không thể bảo vệ các lưu vực sông một cách hiệu quả. Khu vực này cũng dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm tăng dân số, phát triển kinh tế không đồng đều, bão, lũ lụt, hạn hán và ô nhiễm nước do thiếu các quy định.

 
Mục tiêu chính và cam kết vững chắc của chúng tôi là giúp mọi người trong khu vực thích ứng với những thách thức này trong khi vẫn duy trì phẩm giá của họ. Tiếp cận với nước sạch và an toàn là quyền cơ bản và không thể thay đổi đối với mọi người, và chúng tôi mong muốn đóng góp cho điều này bằng cách cung cấp các giải pháp sáng tạo và hiệu quả để xử lý và khắc phục ô nhiễm nước.
Sampling water in Uru-Uru Lake in Bolivia. Mining and urban contamination.
Let us go forward in this battle fortified by conviction that those who labour in the service of a great and good cause will never fail.

TẦM NHÌN

Trở thành cơ quan đáng tin cậy nhất về khoa học nước cung cấp các giải pháp thay thế khả thi và hiệu quả về chi phí để đạt được sự bền vững và phát triển cộng đồng.

MỤC TIÊU

Giúp các cộng đồng đạt được trình độ chuyên môn cao nhất trong việc tìm nguồn nước, bảo tồn, quản lý nước thải và bảo vệ môi trường thông qua các phương pháp khoa học.

THÀNH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

Colin Ferrari

Người sáng lập Asean-Water.

Tiến sĩ Địa hóa học, Tài nguyên nước và ô nhiễm tại Đại học Montpellier và phòng thí nghiệm Khoa học Thủy văn, và trong Trung tâm Nghiên cứu Liên ngành Quốc tế về Động lực Hệ thống Nước của UNESCO.

Chuyên gia về ô nhiễm khai thác mỏ và đồng vị để theo dõi nguồn ô nhiễm.

Thành viên của Hiệp hội Địa hóa Châu Âu (EAG).

Danh sách các ấn phẩm và hội nghị quốc tế có thể được tìm thấy ở đây.

Colin Ferrari