Dịch vụ

Tại sao chọn Asean-Water?

Chúng tôi là một nhóm các nhà khoa học có kiến thức sâu rộng và được đào tạo

Chúng tôi hợp tác với các cá nhân và tổ chức có uy tín để đảm bảo cung cấp dịch vụ đáng tin cậy

Chúng tôi điều chỉnh phù hợp với thiết kế dịch vụ của mình để đạt được kết quả tích cực tối đa.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tại các quốc gia sau: Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Flags of the 8 countries forming the Asean association.
Water System Mine contamination

Chẩn đoán và khắc phục các vị trí và đất bị ô nhiễm

Dựa trên một phương pháp được Châu Âu công nhận (AFNOR NF X31-620-2) để quản lý các địa điểm có khả năng bị ô nhiễm, Asean-water cung cấp một cuộc kiểm toán môi trường toàn diện, nhằm xác định đặc điểm và quản lý ô nhiễm dưới lòng đất cũng như hậu quả của nó đối với người dân và cộng đồng tài nguyên nước xung quanh.

Sediment sampling for isotope analysis in an acid mine drainage AMD

Đồng vị kim loại như chất đánh dấu ô nhiễm

Các đồng vị kim loại có thể đặc biệt hiệu quả như là chất đánh dấu các nguồn ô nhiễm trong nước, đất hoặc thậm chí cả cơ thể con người. Một số lượng lớn kim loại có thể được sử dụng làm chất đánh dấu nguồn ô nhiễm và trong số đó chúng ta có thể nghiên cứu đồng (Cu), Kẽm (Zn), thủy ngân (Hg), crom (Cr), Cadmium (Cd), antimon (Sb). ..

Chúng đặc biệt phù hợp để xác định nguồn ô nhiễm chính xác, dù cũ hay vẫn đang hoạt động, để cho phép khắc phục có mục tiêu, hiệu quả và ít tốn kém hơn. Các nguồn ô nhiễm đối với quần thể cũng có thể được nghiên cứu, đặc biệt liên quan đến các con đường tiếp xúc với chất ô nhiễm (ăn phải qua thực phẩm, nước, hít phải, v.v.).

Việc sử dụng các đồng vị làm chất đánh dấu đòi hỏi phải có bí quyết chuyên môn và thiết bị hiện đại do các phòng thí nghiệm của Pháp hợp tác với chúng tôi sở hữu.

Sediment sampling in a dry river near a smelter in Bolivia

Tư vấn địa chất y tế

Khoa học này tập hợp khoa học địa chất và sức khỏe để nghiên cứu tác động của môi trường đối với dân số. Chuyên về ô nhiễm vô cơ, khai thác mỏ và ô nhiễm mới nổi, chúng tôi có thể thực hiện các nghiên cứu tác động đối với quần thể để nhận biết và xác định mức độ phơi nhiễm với các rủi ro môi trường khác nhau.